EMIDAS nhà máy tìm kiếm

Dẫn đầu trong tìm kiếm nhà máy  Trang nhận đặt hàng chế tạo sản phẩmEmidas Free Cty CP cơ khí, xây lắp, thương mại Minh Cường

Ngày cập nhật cuối cùng: 2011-11-01

Đông Anh Hà Nội Việt Nam [Xem bản đồ]    Điện thoại:84-3883-5397    FAX:84-3883-2305

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí   
    ISO9001  

Đăng ký Registration