EMIDAS nhà máy tìm kiếm

Dẫn đầu trong tìm kiếm nhà máy  Trang nhận đặt hàng chế tạo sản phẩmEmidas/Miễn phí Cty CP cơ khí, xây lắp, thương mại Minh Cường

Ngày cập nhật sau cùng: 2011-11-01

Đông Anh Hà Nội Việt Nam [Xem bản đồ]    Số điện thoại:84-3883-5397    Số FAX:84-3883-2305

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí   
    ISO9001  

Đăng ký Registration