Danh sách dự án

Thông tin đặt hàng

khẩn cấp Danh sách

Hiển thị 5 lệnh khẩn cấp.

Lĩnh vực Nơi tiếp nhận Tiêu đề Dự án cung ứng công khai :một lần  Tìm kiếm nhà máy hợp tác :lặp lại   Kỳ hạn ứng tuyển
Xử lý bề mặt(tấm/sơn/Nhiệt điều trị) Việt Nam / Hà Nội
Phủ teflon 
2020-12-18 19:00:00

mới nhất

Hiển thị 5 đơn đặt hàng mới nhất.

Lĩnh vực Nơi tiếp nhận Tiêu đề    Dự án cung ứng công khai :một lần  Tìm kiếm nhà máy hợp tác :lặp lại   Kỳ hạn ứng tuyển
mua sắm vật liệu Việt Nam / Hà Nội
1.Bột PVC K58, K66 2. Gpps...   
2020-12-24 10:00:00
Xử lý bề mặt(tấm/sơn/Nhiệt điều trị) Việt Nam / Hà Nội
Phủ teflon   
2020-12-18 19:00:00

Xem tất cả các dự án

Đăng hàng

Thành viên duy nhất.

Đăng ký Registration