Danh sách dự án

Thông tin đặt hàng

mới nhất

Hiển thị 5 đơn đặt hàng mới nhất.

Lĩnh vực Nơi tiếp nhận Tiêu đề    Dự án cung ứng công khai :một lần  Tìm kiếm nhà máy hợp tác :lặp lại   Kỳ hạn ứng tuyển
mua sắm vật liệu Việt Nam / Bình Dương
Ghế kê thép được sản xuất t...   
2021-04-30 16:00:00

Xem tất cả các dự án

Đăng hàng

Thành viên duy nhất.

Đăng ký Registration