Kết quả tìm kiếm(Phần mềm)

Điều kiện tìm kiếm hiện tại
Sản phẩm:CAD/CAM 3 chiều 
Tìm kiếm sản phẩm

※Sử dụng dấu cách để có thể tìm kiếm bằng cụm từ khóa bất kỳ.

1-3 / 3 hits

Phần mềm thiết kế CAD, CAM

Phần mềm thiết kế CAD, CAM
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC HỢP
Phần mềm thiết kế CAD/CAM phục vụ cho ngành chế tạo

Phần mềm ZW3D

Phần mềm ZW3D
Công ty TNHH ZWSOFT Việt Nam
CAD - Trình chuyển đổi dữ liệu mạnh mẽ giúp tối đa hóa việc tái sử dụng dữ liệu CAD (đọc trực tiếp dữ liệu từ nhiều phần mềm CAD/CAM khác). - Cải tiến Solid-Surface Hybrid Modeling giúp tối đa hóa thiết kế một cách linh hoạt - Các chức năng lắp ráp nâng cao giúp tăng năng suất - Các công ・・・

ICAD-SX

ICAD-SX
株式会社INTESKベトナム
弊社特徴 ① 顧客は日本企業が90%と日本企業に特化 ② 設計者が5名、ベトナムではトップのCAD関係企業なる目標です ③ 設計者の平均年齢が26歳と若く、真面目で研究熱心な人材が豊富 ④ 設計~溶接~組立と一貫生産が出来、内製化率が高い ⑤ 高品質で低価格、納期厳守に努め、5SとKAIZENに取り組み、顧客の信・・・

1-3 / 3 hits

Đăng ký Registration