1-10 / 449 hits

1.

TNHH Khoa Thịnh Khu vực sở tại:  Quảng Đông  donghoan-ku 东莞市黄江镇田心管理区 Số lượng nhân viên 37người

Cty TNHH Khoa Thịnh rất hân hạnh được phục vụ và trao đổi công việc với quý công ty đã đọc thông tin này .

Ba mặt hàng chính Ty đẩy , Ty dẹp ,Ty dập , Chốt dẫn hướng , Chốt định vị  Vòng cẩu khuôn , Bạc Vai , Chốt Khóa khuôn ,  linh kiện máy công nghiệp , thước đo , TARO , dao tiện ren ..
Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy đo đạc  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
2.

Toshimakoudenn (拓希瑪光電(深セン)有限公司) Khu vực sở tại:  Quảng Đông  Số lượng nhân viên 150người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Máy công nghiệp  Thiết bị liên lạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Tiện tự động

3.

Taitann (TITANS タイタン (中国にあるものづくり会社) ) Khu vực sở tại:  Quảng Đông  Số lượng nhân viên 200người

Phân loại công nghiệp Thiết bị điện gia dụng  Thiết bị liên lạc  Thiết bị y tế
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Khuôn ép phun

4.

Dairenn kuresuto dennshi yuugennkaisha (大連庫莱斯涛電子有限会社) Khu vực sở tại:  Liêu Ninh  Số lượng nhân viên 53người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Linh kiện điện tử  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
5.

Tonnkannhakugoushisakuyuugennkonnsu (東莞市伯豪試作有限公司) Khu vực sở tại:  Quảng Đông  Số lượng nhân viên 110người

Phân loại công nghiệp Thiết bị điện gia dụng  Thiết bị y tế  Liên quan đến điện nặng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công thử nghiệm nhựa

2:Sản xuất hàng loạt - Gia công kim loại tấm - Chế tạo vỏ máy

3:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Khuôn đơn giản/ Thử nghiệm khuôn mẫu

4:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí NC - Gia công 5 mặt/ 5 trục

5:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Ép sản phẩm đơn giản

6:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Đúc - Hợp kim nhôm

7:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Công nghệ in 3D SLA (Stereolithography)

6.

Aoshimakouraiseimitsuyuugennkoushi (青島恒磊精密機械有限公司) Khu vực sở tại:  Sơn Đông  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
7.

Toushinnseikiyuugennkaisha (東信精機(香港)有限会社) Khu vực sở tại:  Quảng Đông  Số lượng nhân viên 13người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
8.

香港歆仪科学技術 Khu vực sở tại:  Quảng Đông  Số lượng nhân viên 20người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Thiết bị y tế  Máy chế tạo
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
9.

Toukannshishinntouseimitsuyuugennkaisha (東莞市晋騰精密模具有限公司) Khu vực sở tại:  Quảng Đông  Số lượng nhân viên 80người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Thiết bị liên lạc  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Gia công linh kiện

2:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Gia công linh kiện

3:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Khuôn ép phun

4:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Khuôn đúc chèn (insert)

5:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Thiết kế

6:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Chế tạo

7:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Gia công lõi khuôn

10.

Dairennsannyuubouekiyuugennkaisha (大連三友貿易有限会社) Khu vực sở tại:  Liêu Ninh  Số lượng nhân viên 10người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Thiết bị y tế
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1-10 / 449 hits

Đăng ký Registration