1-10 / 375 hits

1.

TNHH Khoa Thịnh Khu vực sở tại:  Quảng Đông  donghoan-ku 东莞市黄江镇田心管理区 Số lượng nhân viên 37người

Cty TNHH Khoa Thịnh rất hân hạnh được phục vụ và trao đổi công việc với quý công ty đã đọc thông tin này .

Ba mặt hàng chính Ty đẩy , Ty dẹp ,Ty dập , Chốt dẫn hướng , Chốt định vị  Vòng cẩu khuôn , Bạc Vai , Chốt Khóa khuôn ,  linh kiện máy công nghiệp , thước đo , TARO , dao tiện ren ..
Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy đo đạc  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
2.

Dairenn kuresuto dennshi yuugennkaisha (大連庫莱斯涛電子有限会社) Khu vực sở tại:  Liêu Ninh  Số lượng nhân viên 50người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Linh kiện điện tử  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
3.

Soshuuwa-ka-kanagatayuugennkaisha (蘇州兀而可模具有限公司) Khu vực sở tại:  Giang Tô  Số lượng nhân viên 210người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy chế tạo  Thiết bị điện gia dụng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Gia công khuôn mô hình

4.

Toukanngairokishakougyouyuugennkoushi (東莞凱路汽車工業有限公司) Khu vực sở tại:  Quảng Đông  Số lượng nhân viên 50người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy công nghiệp  Thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng CNC

2:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công 5 mặt/5 trục

3:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công chế tạo máy

4:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công tiện kỹ thuật phức tạp

5:Sản xuất hàng loạt - Ga công mài  - Gia công mài trung tâm

6:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công phay NC

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Máy xung điện - Xung điện

5.

Tonnkannshihakugoujitsugyouyuugennkaisha (東莞市伯豪実業有限公司) Khu vực sở tại:  Quảng Đông  Số lượng nhân viên 280người

Phân loại công nghiệp Thiết bị điện gia dụng  Thiết bị y tế  Liên quan đến điện nặng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công 5 mặt/ 5 trục

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công phay CNC

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

4:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Đúc chân không

5:Sản xuất hàng loạt - Cao su - chế tạo thử nghiệm cao su

6:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Nhựa tổng hợp Uretan

7:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Molding

6.

Borekaisokuseikeigijutsu (東莞市 伯乐快速成型技术有限公司 ) Khu vực sở tại:  Quảng Đông  Số lượng nhân viên 300người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Thiết bị OA  Thiết bị liên lạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
7.

Koutatsuseikiseizouyuugennkoushi (康達精機製造有限公司) Khu vực sở tại:  Quảng Đông  Số lượng nhân viên 85người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy chế tạo  Thiết bị y tế
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Ga công mài  - Mài từ tính

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

3:Sản xuất hàng loạt - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng CNC

8.

Aoshimakyuushinnshuuryokuyuugennkoushi (青島久新衆力機械有限公司) Khu vực sở tại:  Sơn Đông  Số lượng nhân viên 50người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Linh kiện điện tử
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Gia công linh kiện

9.

Kainotachiseimitsukikaiyuugennkaisha (凱之達精密機械有限公司) Khu vực sở tại:  Quảng Đông  Số lượng nhân viên 35người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy đo đạc  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công chế tạo máy

2:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công tiện NC

3:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công dây điện

10.

Ikaikatei (威海科泰国際貿易有限公司) Khu vực sở tại:  Sơn Đông  Số lượng nhân viên 8người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Thiết bị vận chuyển  Máy chế tạo
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1-10 / 375 hits

Đăng ký Registration