81-90 / 377 hits

81.

海宁市青翔贸易有限公司 Khu vực sở tại:  Chiết Giang  Số lượng nhân viên 5người

Phân loại công nghiệp     
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
82.

Shannhaifannchann (上海ファンチャン工貿有限公司) Khu vực sở tại:  Thượng Hải  Số lượng nhân viên 120người

Phân loại công nghiệp     
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
83.

ticooler Khu vực sở tại:  Quảng Đông  Số lượng nhân viên 300người

Phân loại công nghiệp Phụ tùng điện của thiết bị vận chuyển  Thiết bị chiếu sáng  Thiết bị liên lạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
84.

Dairennrihoukinnzokuyuugennkaisha (大連利鋒金属有限会社) Khu vực sở tại:  Liêu Ninh  Số lượng nhân viên 210người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Vật liệu xây dựng  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
85.

Dairennkarinnsetsubiseizouyuugennkaisha (大連佳林設備製造有限会社) Khu vực sở tại:  Liêu Ninh  Số lượng nhân viên 200người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Máy chế tạo  Phụ tùng điện của thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
86.

Soshuutaikoseimitsu (蘇州泰航精密衝壓 有限公司) Khu vực sở tại:  Giang Tô  Số lượng nhân viên 80người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Thiết bị AV  Phụ tùng điện của thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
87.

Dairenntomijunnseimitsukikaiyuugennkoushi (大連富潤精密機械有限公司) Khu vực sở tại:  Liêu Ninh  Số lượng nhân viên 50người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Thiết bị y tế  Máy đo đạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
88.

Chinntourogaiyayuugennkoushi (青島魯海業実業株式会社) Khu vực sở tại:  Sơn Đông  Số lượng nhân viên 68người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
89.

Shenyang New Densen Casting&Forging Co.,Ltd Khu vực sở tại:  Liêu Ninh  Số lượng nhân viên 18người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy chế tạo  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
90.

Shinnsenn (株式会社 深センAPICAL技術) Khu vực sở tại:  Quảng Đông  Số lượng nhân viên 200người

Phân loại công nghiệp Thiết bị liên lạc  Linh kiện điện tử  Thiết bị văn phòng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

81-90 / 377 hits

Đăng ký Registration