1-2 / 2 hits

1.

VS GmbH & Co.KG Khu vực sở tại:  Nordrhein-Westfalen  Số lượng nhân viên 160người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Đúc - Cát đúc

2.

Meamashi-nn (MEAマシーンGmbH) Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 20người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1-2 / 2 hits

Đăng ký Registration