71-80 / 16155 hits

71.

Ono Corporation Khu vực sở tại:  Tỉnh Hyogo  Số lượng nhân viên 70người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Liên quan đến điện nặng  Thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Nhựa fluorocarbon

2:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí NC - Gia công tiện NC

3:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công bằng trung tâm gia công (nhựa)

4:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công tiện phức hợp

5:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công tiện (nhựa)

6:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công phay (nhựa)

7:Sản xuất hàng loạt - Cao su - Liên quan đến gioăng, đệm

8:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - PEEK

9:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - PI (polyimide)

10:Sản xuất hàng loạt - Cao su - Cao su Fluorocarbon

72.

Satokin Co.,Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Gunma  Số lượng nhân viên 27người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Máy công nghiệp  Thiết bị y tế
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công đúc nhôm

2:Sản xuất hàng loạt - Đúc - Đúc khuôn cát

3:Sản xuất hàng loạt - Đúc - Hợp kim đồng

4:Sản xuất hàng loạt - Đúc - Hợp kim đồng nhôm

5:Sản xuất hàng loạt - Đúc - Hợp kim nhôm

6:Sản xuất hàng loạt - Đúc - Sản phẩm đúc thử nghiệm

7:Sản xuất hàng loạt - Đúc - Gang cầu

8:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện máy móc - Chế tạo van

9:Sản xuất linh kiện ô tô - Các bộ phận truyền động - Bộ phanh đĩa

10:Sản xuất linh kiện ô tô - Các bộ phận truyền động - Linh kiện phanh

73.

NEXUS Co.,Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Kumamoto  Số lượng nhân viên 192người

Phân loại công nghiệp Phụ tùng điện của thiết bị vận chuyển  Thiết bị liên lạc  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Khuôn ép phun

2:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc, thiết bị tự động

3:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Khuôn ép phun

4:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Khuôn đúc chèn (insert)

5:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Khuôn đúc bán lỏng (Thixomolding)

6:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Ép phun

7:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Ép chèn (insert)

8:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Đúc bán lỏng (Thixomolding)

9:Xử lý bề mặt - Sơn - Sơn nhựa

10:Xử lý bề mặt - In ấn - khắc laser

74.

Sawane Spring Co.,Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Shizuoka  Số lượng nhân viên 53người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Máy công nghiệp  Thiết bị y tế
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Đối ứng gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

2:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Đối ứng gia công chi tiết nhỏ, siêu nhỏ

3:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Lò xo - Lò xo nén

4:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Lò xo - Lò xo xoắn

5:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Lò xo - Lò xo dây

6:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công uốn

7:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Lò xo - Lò xo xoắn kép

8:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Lò xo - Lò xo giãn

9:Sản xuất hàng loạt - Gia công mài - Gia công mài hai mặt

10:Chế tạo khuôn - Khuôn lò xo - Thiết kế

75.

Fujitekkukabushikigaisha (フジテック株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Saitama  Số lượng nhân viên 33người

Phân loại công nghiệp Vật liệu xây dựng  Máy công nghiệp  Thiết bị y tế
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công kim loại tấm - Máy lốc 3 trục (trên 2m)

2:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công kim loại tấm - Máy lốc 3 trục

3:Sản xuất hàng loạt - Gia công kim loại tấm - Gia công uốn

4:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công kim loại tấm - Gia công chấn (trên 3m)

5:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công kim loại tấm - Gia công chấn (thủy lực)

76.

Futabasanngyou (二葉産業 株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Aichi  Số lượng nhân viên 50người

Phân loại công nghiệp Tất cả    
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Xử lý bề mặt - Sơn - Sơn điện ly

2:Xử lý bề mặt - Sơn - Sơn cách điện

3:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hoá học bề mặt - Đồng

4:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hoá học bề mặt - Nhôm

5:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hoá học bề mặt - Thép không gỉ

6:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hoá học bề mặt - đồng thau

7:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hoá học bề mặt - Vàng (mạ cuộn dài)

8:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hoá học bề mặt - Thiếc (mạ cuộn dài)

9:Xử lý bề mặt - Sơn - Sơn Epoxy

10:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hoá học bề mặt - Tẩy dầu

77.

Haradatekkou (原田鉄工 株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Hiroshima  Số lượng nhân viên 50người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Liên quan đến điện nặng  Thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Gia công kim loại tấm - Gia công bồn chứa (hơn 5m)

2:Xử lý bề mặt - Các dạng xử lý bề mặt khác - Phun cát

3:Xử lý bề mặt - Các dạng xử lý bề mặt khác - Phun bi làm sạch

4:Xử lý bề mặt - Sơn - Sơn phun dùng khí nén

5:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Chế tạo thiết bị nhà xưởng - Sản xuất máy móc trong nhà xưởng

6:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc, thiết bị vận chuyển

7:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Nguyên liệu sản xuất - Sản xuất máy tự động, máy móc dụng cụ tiết kiệm sức lao động

8:Xử lý bề mặt - Sơn - Sơn kim loại

9:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Ép thử nghiệm số lượng nhỏ

10:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Sản xuất đồ gá - Chế tạo đồ gá thông dụng

78.

Ishigaki Syoten Inc. Khu vực sở tại:  Tỉnh Aichi  Số lượng nhân viên 25người

Phân loại công nghiệp Liên quan đến điện nặng  Thiết bị vận chuyển  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Đồng

2:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Đối ứng gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

3:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công kim loại tấm - Gia công thử nghiệm sản phẩm kim loại tấm

4:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công trung tâm gia công

5:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công uốn

6:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công tiện phức hợp

7:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - độ chính xác cao

8:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cắt/ đột dập - Đồng/Nhôm

9:Nguyên vật liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Sản phẩm đồng cán

10:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hoá học bề mặt - Đồng

79.

TAIYOKOGYO Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Fukushima  Số lượng nhân viên 21người

Phân loại công nghiệp Liên quan đến điện nặng  Thiết bị vận chuyển  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cắt/ đột dập - Gia công laser (Trên 121.21cm)

2:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Hàn-gắn - Gia công laser YAG

3:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công kim loại tấm - Gia công bồn bể

4:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công kim loại tấm - Gia công chấn (thủy lực)

5:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Hàn-gắn - Hàn TIG (Hàn Agon)

6:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Hàn-gắn - Hàn CO2

7:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công kim loại tấm - Gia công thử nghiệm sản phẩm kim loại tấm

80.

Hayanokennkou (有限会社 早野研工) Khu vực sở tại:  Tỉnh Gifu  Số lượng nhân viên 33người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Thiết bị văn phòng  Máy chế tạo
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cắt/ đột dập - Gia công cắt phức hợp đột dập - cắt Laser

2:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công kim loại tấm - Chế tạo vỏ máy

3:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Khuôn đơn giản/ Thử nghiệm khuôn mẫu

4:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công uốn

5:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công hàn

6:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công kim loại tấm - Gia công kim loại tấm chính xác

7:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí NC - Gia công trung tâm gia công (kiểu đứng)

71-80 / 16155 hits

Đăng ký Registration