1-10 / 106 hits

1.

Top design solution Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 11người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Thiết bị OA  Thiết bị điện gia dụng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
2.

DMI Khu vực sở tại:  Gyeongsangbuk-do  Số lượng nhân viên 4người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
3.

Besutekku (べステック) Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Linh kiện điện tử
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Trung tâm gia công (kiểu ngang)

4.

Kabushikigaishawa-rudosougouboueki ((株)ワールド総合貿易) Khu vực sở tại:  Gyeongnam  Số lượng nhân viên 3người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
5.

상촌인터내쇼날 Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 30người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Máy đo đạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
6.

Ryuutoukougyou ((株)龍頭工業) Khu vực sở tại:  Daegu  Số lượng nhân viên 35người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
7.

Ji-meido mo-rudo (G-MADE MOLD) Khu vực sở tại:  Incheon  Số lượng nhân viên 13người

Phân loại công nghiệp Phụ tùng điện của thiết bị vận chuyển  Thiết bị điện gia dụng  Liên quan đến điện nặng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Gia công mạ

8.

Yujin Scientific Corp. Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 7người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy công nghiệp  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
9.

Sannwatekku (三和テック株式会社) Khu vực sở tại:  Incheon  Số lượng nhân viên 40người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Thiết bị y tế  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công tiện kỹ thuật phức tạp

10.

Bi-ji-tekku (株式会社BGTEC) Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 10người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Khuôn ép phun

1-10 / 106 hits

Đăng ký Registration