1-10 / 102 hits

1.

Deemuai-koria (株式会社 DMI KOREA) Khu vực sở tại:  Daegu  Số lượng nhân viên 4người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
2.

Koaもぅrudotekku (コアモールドテック) Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 12người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Thiết bị điện gia dụng  Thiết bị y tế
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
3.

Bi-ji-tekku (株式会社BGTEC) Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 10người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Thiết bị điện gia dụng  Thiết bị y tế
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Khuôn ép phun

4.

Top-design Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 11người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Thiết bị OA  Thiết bị điện gia dụng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
5.

Ni-zuwann (Needs One Co.,Ltd) Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 7người

Phân loại công nghiệp Phụ tùng điện của thiết bị vận chuyển  Thiết bị điện gia dụng  Liên quan đến điện nặng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Gia công mạ

6.

SEJIN E&T Khu vực sở tại:  Busan  Số lượng nhân viên 50người

Phân loại công nghiệp     
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
7.

Besutekku (BESTEC(べステック)) Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
8.

Kabushikigaisha fa-sutoemuanndodhi (株式会社FirstM&D) Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Thiết bị điện gia dụng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
9.

GOODTECH Khu vực sở tại:  Gyeongnam  Số lượng nhân viên 11người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Nội thất  Linh kiện điện tử
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Gia công bệ khuôn

10.

Thize-shi ((株)TJC) Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 13người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1-10 / 102 hits

Đăng ký Registration