1-10 / 110 hits

1.

Star21 Co.,Ltd. Khu vực sở tại:  Busan  Số lượng nhân viên 20người

Phân loại công nghiệp Liên quan đến điện nặng  Máy công nghiệp  Linh kiện điện tử
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Dập đơn (Dưới 80t)

2.

Jinnsannshi-esukabushikigaisha (進山シーエス株式会社) Khu vực sở tại:  Seoul  Số lượng nhân viên 10người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy công nghiệp  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
3.

FALMIS METAL CO.,LTD Khu vực sở tại:  Gyeongsangbuk-do  Số lượng nhân viên 18người

Phân loại công nghiệp Vật liệu xây dựng  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
4.

Hoya International Khu vực sở tại:  Busan  Số lượng nhân viên 3người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
5.

Top design solution Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 11người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Thiết bị OA  Thiết bị điện gia dụng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
6.

DMI Khu vực sở tại:  Gyeongsangbuk-do  Số lượng nhân viên 4người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
7.

Besutekku (べステック) Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Linh kiện điện tử
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí NC - Gia công trung tâm gia công (kiểu ngang)

8.

Kabushikigaishawa-rudosougouboueki ((株)ワールド総合貿易) Khu vực sở tại:  Gyeongnam  Số lượng nhân viên 3người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
9.

상촌인터내쇼날 Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 30người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Máy đo đạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
10.

Ryuutoukougyou ((株)龍頭工業) Khu vực sở tại:  Daegu  Số lượng nhân viên 35người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1-10 / 110 hits

Đăng ký Registration