31-40 / 110 hits

31.

Iruseimitsu (株式会社 一友精密 (ILWOO PRECISION Co.,Ltd.)) Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 80người

Phân loại công nghiệp Thiết bị điện gia dụng  Thiết bị vận chuyển  Thiết bị y tế
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Khuôn ép phun