81-90 / 110 hits

81.

Shougennseimitsu (昌原精密) Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 52người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Thiết bị liên lạc  Thiết bị AV
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
82.

Dhi-esupi- (DSP Co., Ltd. ) Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 37người