21-30 / 1290 hits

21.

DAISEN PLATING (THAILAND) CO., LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Thiết bị điện gia dụng  Vật liệu xây dựng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hoá học bề mặt - Thiếc (thùng)

2:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hoá học bề mặt - Niken (thùng)

3:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hoá học bề mặt - Đồng (Thùng)

4:Xử lý bề mặt - Tẩy rửa - Tẩy rửa dùng trichloroethylene

5:Xử lý bề mặt - Mài - Mài hóa học

22.

Tongtai Machinery Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Tất cả    
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
23.

Fuji burasutekku (Fuji Blastech(Thailand) Co., Ltd.) Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 6người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Linh kiện điện tử  Thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Nguyên liệu sản xuất - Sản xuất máy công cụ

24.

NICHIBAN (THAILAND) CO., LTD. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 10người

Phân loại công nghiệp Tất cả    
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
25.

HI-TECH VACUUM SERVICES (THAILAND) CO. LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Ayutthaya  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Máy đo đạc  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
26.

KAMIYA (THAILAND) CO., LTD. Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 40người

Phân loại công nghiệp Thiết bị OA  Máy công nghiệp  Thiết bị điện gia dụng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Nhôm

2:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công trung tâm gia công

3:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - độ chính xác cao

4:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công ren

5:Lắp ráp - Kiểm tra - Lắp ráp - Lắp ráp máy móc công nghiệp

27.

XUDONG HOLDINGS THAILAND CO.,LTD Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 0người

Phân loại công nghiệp Tất cả    
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
28.

SATAKE Precision International Co.,LTD. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 200người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
29.

MATSUDA DENKI (THAILAND) CO.,LTD Khu vực sở tại:  Tỉnh Rayong  Số lượng nhân viên 200người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Thiết bị điện gia dụng  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
30.

CNC Design Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Pathum Thani  Số lượng nhân viên 40người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Nguyên liệu sản xuất - Sản xuất máy công cụ

21-30 / 1290 hits

Đăng ký Registration