31-40 / 1290 hits

31.

Yarnapund Daiso (Thailand) Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 100người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
32.

SANKHO KAIHATSU CO., LTD. Khu vực sở tại:  Pathum Thani  Số lượng nhân viên 35người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Nội thất  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Hàng thủ công, hàng trưng bày - Sản xuất sản phẩm gỗ

2:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công hàn

3:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Hàn-gắn - Hàn CO2

4:Thiết kế - Thiết kế sản phẩm, linh kiện - Thiết kế sản phẩm gỗ

5:Sản xuất hàng loạt - Gia công mài - Gia công mài mặt phẳng NC

6:Thử nghiệm, phát triển sản phẩm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công bào rãnh (router)

7:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Khác - Sản xuất máy móc dùng cho vận chuyển

33.

Premat Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 35người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
34.

KAZUSA (THAILAND) CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 60người

Phân loại công nghiệp Vật liệu xây dựng  Máy chế tạo  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
35.

Thai Nakanishi Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 23người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Thiết bị vận chuyển  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
36.

GOLDFLEX GROUP CO., LTD. Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
37.

Kawasaki Heavy Industries (Thailand) Co., Ltd. Thermal Engineering Division Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 10người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
38.

NOWABUTR PRECISION CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 40người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
39.

Studist (Thailand) Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 6người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
40.

Alberry Asia Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 34người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

31-40 / 1290 hits

Đăng ký Registration