51-60 / 1290 hits

51.

UNICAL WORKS CO.,LTD Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 45người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
52.

Daiwa Fine Chemicals (Thailand) Co.,Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 6người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
53.

Manufacture Overhaul Rapid and Optimal Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 13người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
54.

HANSHIN NEJI (THAILAND) CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 13người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
55.

Thermal Mechanics Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 0người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
56.

MMT ENGINEERING CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy đo đạc  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
57.

HAKUDO (THAILAND) CO., LTD. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 13người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy công nghiệp  Linh kiện điện tử
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Nguyên vật liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Sản phẩm đồng cán

2:Nguyên vật liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Ống tròn/ Ống thép

3:Nguyên vật liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Tấm

4:Nguyên vật liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Ống

5:Nguyên vật liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Cuộn

6:Nguyên vật liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Titan

7:Nguyên vật liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Tấm kim loại phẳng

58.

KOHO PRECISION BAR AND METALS CO., LTD. Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 8người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Nguyên vật liệu - Kinh doanh sắt thép - Ống tròn/ Ống thép

59.

ASUTO GLOBAL LOGISTICS (Thailand) Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
60.

MINAMIDA(THAILAND) CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 150người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Máy công nghiệp  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

51-60 / 1290 hits

Đăng ký Registration