71-80 / 1290 hits

71.

Wealth deft Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 20người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
72.

Exstar Asia Corporation LTD. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 11người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
73.

Maxis (Thailand) Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 0người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Máy công nghiệp  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
74.

Shouko- tekku taikoujou (SHOKOH TECH タイ工場) Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 30người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy đo đạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
75.

Tomas Engineering (Thailand)Co.,Ltd. Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Vật liệu xây dựng  Máy chế tạo  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
76.

SEIKA SANGYO (THAILAND) CO., LTD. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 18người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Liên quan đến điện nặng  Máy đo đạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
77.

NC Network Asia Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 17người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
78.

C.C.S. ADVANCE TECH CO., LTD. Khu vực sở tại:  Nonthaburi  Số lượng nhân viên 1000người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Thiết bị vận chuyển  Vật liệu xây dựng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
79.

HOTTY POLYMER (THAILAND) CO., LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Ayutthaya  Số lượng nhân viên 26người

Phân loại công nghiệp Vật liệu xây dựng  Thiết bị vận chuyển  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Ép đùn

2:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Đùn hình dạng đặc biệt

3:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Đối ứng gia công số lượng nhỏ

4:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Sản xuất máy móc thiết bị xây dựng - Sản xuất vật liệu xây dựng

5:Sản xuất hàng loạt - Cao su - Liên quan đến ô tô

6:Sản xuất hàng loạt - Cao su - Liên quan đến gioăng, đệm

7:Sản xuất hàng loạt - Cao su - Độ bền thời tiết

80.

Tungaloy Cutting Tool (Thailand) Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 89người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

71-80 / 1290 hits

Đăng ký Registration