1-10 / 13 hits

1.

Hilltop Technology Laboratory, Inc. Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 3người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công 5 mặt/ 5 trục

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công phay CNC

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Hợp kim nhôm

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Chế tạo thử nghiệm các sản phẩm nhỏ

2.

NIPPON WICO USA Inc. Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 1người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Hợp kim nhôm

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công theo kiểu mài

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công đúc nhôm

5:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Hợp kim nhôm

3.

ViSCO Technologies USA, Inc. Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 1người

Phân loại công nghiệp Máy đo đạc  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
4.

JPN PRECISION LLC Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 1người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Thiết bị vận chuyển  Máy chế tạo
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

5.

MP-TEC,INC. Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 11người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy công nghiệp  Máy chế tạo
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
6.

Aerodyne Alloys, LLC Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 65người

Phân loại công nghiệp Liên quan đến điện nặng  Máy công nghiệp  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
7.

WPC Treatment Co., Inc. Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 3người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Xử lý bề mặt - Các dạng xử lý bề mặt khác - Tôi kim loại, xử lý WPC

8.

Fujiya Trading Corp. Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 2người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
9.

Asukakannpani- (ASKA COMPANY(Washington, USA)) Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 30người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
10.

scoots Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 5người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1-10 / 13 hits

Đăng ký Registration