101-110 / 4843 hits

101.

Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Phương Đông Khu vực sở tại:  Hải Phòng  Kiến An Lô số 5_Cụm công nghiệp Quán Trữ Số lượng nhân viên 150người

Công ty chúng tôi chuyên chế tạo đồ gá, khuôn ép nhựa, ép phun với độ chính xác cao được khách hàng tin tưởng sử dụng

linh kiện máy móc

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm linh kiện máy móc có độ chính xác cao, được thiết kế và chế tạo bởi đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm, dây chuyền thiết bị hiện đại, chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi yêu cầu của Quý khách hàng.

Ba mặt hàng chính khuôn ép nhựa  linh kiện  
Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
102.

Seirojapann (株式会社セイロジャパン) Khu vực sở tại:  Tỉnh Saitama  Số lượng nhân viên 70người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Linh kiện điện tử
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Tạo mô hình 3D (khuôn nhựa)

2:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Thiết kế khuôn đột dập

3:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Tạo mô hình 3D (khuôn dập)

4:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Nhập dữ liệu NC (khuôn dập)

5:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Thiết kế khuôn dập tiêu chuẩn thông thường

6:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Thiết kế khuôn dập đuổi (ô tô)

7:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Thiết kế khuôn dập liên hoàn

8:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công 5 mặt/5 trục

9:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công tiện kỹ thuật phức tạp

10:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công chế tạo máy

103.

Yuugennkaisha guddopurann (有限会社 Good Plan) Khu vực sở tại:  Phủ Osaka  Số lượng nhân viên 3người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy đo đạc  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thiết kế - Giả lập - Mô hình 3D

2:Thiết kế - Giả lập - Phân tích chất lỏng CAE

3:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc, thiết bị tự động

4:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế thiết bị, máy móc công nghiệp

5:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc tiết kiệm sức lao động

6:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc, thiết bị tự động chính xác

7:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc, thiết bị dùng trong vận chuyển

104.

Senntannrikigakushimyure-shonnkennkyuujo (株式会社先端力学シミュレーション研究所 (ASTOM R&D)) Khu vực sở tại:  Tỉnh Saitama  Số lượng nhân viên 53người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Phụ tùng điện của thiết bị vận chuyển  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thiết kế - Giả lập - nhấn

2:Thiết kế - Giả lập - Phân tích chất lỏng CAE

3:Thiết kế - Giả lập - hàn

4:Thiết kế - Giả lập - Mô hình 3D

5:Thiết kế - Giả lập - Resin

6:Thiết kế - Giả lập - Phân tích nhiệt

7:Thiết kế - Giả lập - đúc

105.

Torinithi (株式会社 トリニティ) Khu vực sở tại:  Tỉnh Aichi  Số lượng nhân viên 70người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Thiết bị vận chuyển  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thiết kế - Thiết kế điện - Thiết kế máy móc, thiết bị điện

2:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc, thiết bị tự động

3:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc, thiết bị dùng trong vận chuyển

4:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc, thiết bị tự động chính xác

5:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế thiết bị, máy móc công nghiệp

6:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc tiết kiệm sức lao động

7:Thiết kế - Thiết kế đồ gá - Thiết kế đồ gá thông dụng

106.

Kabushikigaishamekanikarugikenn (株式会社メカニカル技研) Khu vực sở tại:  Tokyo  Số lượng nhân viên 20người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy đo đạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc, thiết bị tự động

2:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc, thiết bị dùng trong vận chuyển

3:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc, thiết bị tự động chính xác

4:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế thiết bị, máy móc công nghiệp

5:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc dùng trong ngành thực phẩm

6:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc tiết kiệm sức lao động

107.

Touaseisakusho (株式会社 東亜製作所) Khu vực sở tại:  Tỉnh Aichi  Số lượng nhân viên 5người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Thiết bị vận chuyển  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế thiết bị, máy móc công nghiệp

2:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc tiết kiệm sức lao động

3:Thiết kế - Thiết kế đồ gá - Thiết kế đồ gá thông dụng

4:Thiết kế - Thiết kế điện - Thiết kế máy móc, thiết bị điện

5:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc, thiết bị dùng trong vận chuyển

6:Lắp ráp - Kiểm tra - Sửa chữa - Sửa chữa thiết bị ô tô

7:Thiết kế - Thiết kế đồ gá - Thiết kế dụng cụ tự động

108.

Hangi Co.,Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Hyogo  Số lượng nhân viên 238người

Phân loại công nghiệp Liên quan đến điện nặng  Máy công nghiệp  Phụ tùng điện của thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Thiết kế khuôn dập nóng

2:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế thiết bị, máy móc công nghiệp

3:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Nhập dữ liệu NC

4:Thiết kế - Giả lập - Mô hình 3D

5:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Tạo mô hình 3D (khuôn nhựa)

6:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Tạo mô hình 3D (khuôn dập)

7:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc, thiết bị dùng trong nhà xưởng

109.

I-ji-ennjiniarinngu (有限会社 イージー・エンジニアリング) Khu vực sở tại:  Tỉnh Toyama  Số lượng nhân viên 3người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc tiết kiệm sức lao động

2:Thiết kế - Tạo ra dữ liệu (3D quét) - máy in 3D

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Tạo hình tích hợp (FDM)

4:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế thiết bị, máy móc công nghiệp

5:Thiết kế - Thiết kế điện - Thiết kế máy móc, thiết bị điện

6:Thiết kế - Thiết kế điện - Thiết kế mạch điện tử

7:Thiết kế - Thiết kế sản phẩm, linh kiện - Thiết kế dụng cụ đo đạc, thiết bị kiểm tra

110.

Enuefue-a-ruanndodhi (株式会社NFA R&D) Khu vực sở tại:  Tỉnh Toyama  Số lượng nhân viên 4người

Phân loại công nghiệp Máy đo đạc  Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thiết kế - Thiết kế sản phẩm, linh kiện - Thiết kế dụng cụ đo đạc, thiết bị kiểm tra

2:Thiết kế - Giả lập - Mô hình 3D

3:Thiết kế - Thiết kế đồ gá - Thiết kế đồ gá thông dụng

4:Thiết kế - Thiết kế đồ gá - Thiết kế đồ gá dùng trong sản xuất hàng loạt

5:Lắp ráp - Kiểm tra - Lắp ráp - Lắp ráp máy móc công nghiệp

6:Lắp ráp - Kiểm tra - Lắp ráp - Lắp ráp thiết bị chính xác

7:Thiết kế - Thiết kế điện - Thiết kế phần mềm

101-110 / 4843 hits

Đăng ký Registration