91-100 / 865 hits

91.

Sannshinnkinnzoku (三信金属株式会社) Khu vực sở tại:  Tokyo  Số lượng nhân viên 13người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Linh kiện điện tử  Thiết bị OA
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Nguyên liệu - Kinh doanh sắt thép  - Thép không gỉ

2:Nguyên liệu - Kinh doanh sắt thép  - Ống thép không gỉ

3:Nguyên liệu - Kinh doanh sắt thép  - Ống tròn/Thép ống

92.

Nihonnnetsukannkougyou (日本熱管工業 株式会社) Khu vực sở tại:  Tokyo  Số lượng nhân viên 55người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Vật liệu xây dựng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Nguyên liệu - Kinh doanh sắt thép  - Ống thép không gỉ

2:Nguyên liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Ống

3:Nguyên liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Thép que/ Que tròn

93.

Shinnzenn (真善株式会社 ) Khu vực sở tại:  Tokyo  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên liệu nhựa - PF (Phenol)

2:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên liệu nhựa - EP (Epoxy: Vòng ôxy)

3:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên liệu nhựa - FRP (chất dẻo gia cường sợi)

94.

Ookouchikinnzoku (大河内金属 株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Hyogo  Số lượng nhân viên 60người

Phân loại công nghiệp Liên quan đến điện nặng  Máy công nghiệp  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Nguyên liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Thanh thép

2:Nguyên liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Tấm ván phẳng

3:Nguyên liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Thép que/ Que tròn

95.

Kurafuto (株式会社クラフト) Khu vực sở tại:  Tokyo  Số lượng nhân viên 6người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Linh kiện điện tử  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên vật liệu đặc biệt - Tantalum

2:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên vật liệu đặc biệt - Cobal

3:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên vật liệu đặc biệt - Hợp kim Molybden

96.

Takahashikinnzoku (高橋金属 株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Gifu  Số lượng nhân viên 80người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Linh kiện điện tử  Thiết bị liên lạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Nguyên liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Đồ Shindou

2:Nguyên liệu - Kinh doanh sắt thép  - Thép tấm mạ nóng chảy

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công thép tấm - Gia công ống

4:Nguyên liệu - Kinh doanh sắt thép  - Thép tấm mạ điện

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

6:Xử lý bề mặt - Các dạng xử lý bề mặt khác - Mài bóng

7:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hóa chất - đồng thau

97.

Yamatoshinnkannsho (株式会社 大和伸管所) Khu vực sở tại:  Tỉnh Saitama  Số lượng nhân viên 130người

Phân loại công nghiệp Phụ tùng điện của thiết bị vận chuyển  Văn phòng phẩm, tạp hóa  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Nguyên liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Đồ Shindou

2:Nguyên liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Ống

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công thép tấm - Gia công ống

4:Sản xuất linh kiện ô tô - Động cơ - Thiết bị tản nhiệt

5:Sản xuất linh kiện ô tô - Động cơ - Thiết bị nhiên liệu

6:Sản xuất linh kiện ô tô - Động cơ - Thiết bị làm mát

7:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện máy móc - Chế tạo linh kiện quang học

8:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện máy móc - Chế tạo thép ống

9:Nguyên liệu - Kinh doanh sắt thép  - Thép ống vuốt

10:Nguyên liệu - Kinh doanh sắt thép  - Thép ống hàn

98.

Sanneikougyou (三榮工業 株式会社) Khu vực sở tại:  Phủ Osaka  Số lượng nhân viên 71người

Phân loại công nghiệp Vật liệu xây dựng  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Sản xuất máy móc thiết bị xây dựng - Sản xuất vật liệu xây dựng

2:Xử lý bề mặt - In ấn - In bản kẽm

3:Xử lý bề mặt - In ấn - In

4:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Chế tạo thành phẩm, máy móc - Sản xuất giấy thành phẩm

5:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên liệu nhựa - PP (Polypropylene)

6:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên liệu nhựa - PE (Polyethylene)

7:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên liệu nhựa - PS (Polysthyrene)

8:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên liệu nhựa - PA (Nylon/ Polyamide)

9:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên liệu nhựa - PET

99.

Okutani Wire Netting MFG Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Hyogo  Số lượng nhân viên 63người

Phân loại công nghiệp Liên quan đến điện nặng  Vật liệu xây dựng  Thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Nguyên liệu - Kinh doanh sắt thép  - Thép lưới

2:Nguyên liệu - Kinh doanh sắt thép  - Thép mắt cáo

3:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện khác - Chế tạo lưới kim loại

4:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện khác - Chế tạo bộ lọc

5:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Sản xuất máy móc thiết bị xây dựng - Sản xuất vật liệu xây dựng

6:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Chế tạo thiết bị nhà xưởng - Sản xuất máy móc công cụ trong thiết bị nhà máy

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cắt gọt/Bán thành phẩm - Gia công đột dập

8:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công dập xén

9:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Dập xén

10:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công thép tấm - Chế tạo thử nghiệm sản phẩm thép mỏng

100.

Sannaru (株式会社 サンアル) Khu vực sở tại:  Tokyo  Số lượng nhân viên 35người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hóa chất - Nhôm anode (Oxy hóa cực dương)

2:Nguyên liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Thép que/ Que tròn

3:Nguyên liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Tấm ván phẳng

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng CNC

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công phay CNC

6:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hóa chất - Nhôm

7:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hóa chất - Màu Alumite

91-100 / 865 hits

Đăng ký Registration