71-80 / 273 hits

71.

Hikarikeikinnzokukougyou (光軽金属工業株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Okayama  Số lượng nhân viên 124người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Đúc - đúc khuôn

3:Sản xuất hàng loạt - Đúc - Tỷ trọng đúc

4:Sản xuất hàng loạt - Đúc - Cát đúc

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

6:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - độ chính xác cao

7:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công chế tạo máy

72.

Matsudatekkou (松田鉄工株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Hiroshima  Số lượng nhân viên 46người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Máy công nghiệp  Thiết bị văn phòng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

3:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công tiện NC

4:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công bàn ren

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công thép tấm - Gia công thép ống 3 chiều

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Hàn-gắn - Hàn

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Máy tiện tự động

73.

Kabushikigaishanihonnkurosuatsuenn (株式会社日本クロス圧延) Khu vực sở tại:  Tỉnh Chiba  Số lượng nhân viên 35người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Thiết bị y tế  Máy đo đạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

2:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên vật liệu đặc biệt - Hợp kim Crom Niken

3:Nguyên liệu - Kinh doanh sắt thép  - Thép không gỉ

4:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên vật liệu đặc biệt - Hợp kim 42

5:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên vật liệu đặc biệt - Cobal

6:Nguyên liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Titan

7:Nguyên liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Niken

74.

Thi-jyi-tekunika (有限会社 TGテクニカ) Khu vực sở tại:  Tỉnh Niigata  Số lượng nhân viên 10người

Phân loại công nghiệp Liên quan đến điện nặng  Máy công nghiệp  Thiết bị y tế
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công thép tấm - Gia công tấm kim loại chính xác

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công thép tấm - Gia công bồn bể

3:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Vặn xiết

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cắt gọt/Bán thành phẩm - Gia công cắt phức hợp đột dập - cắt Laser

5:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Sản xuất máy móc thiết bị y tế - Sản xuất thiết bị y tế

6:Lắp ráp - Kiểm tra - Lắp ráp - Lắp ráp thiết bị chính xác

7:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Bảng mạch, linh kiện điện tử - hệ thống đi dây điện tử

75.

Nakajimaseikannkougyoukabushikikaisha (中島精管工業株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Chiba  Số lượng nhân viên 50người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Thiết bị liên lạc  Thiết bị y tế
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công ống co dãn

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Hợp kim Niken

3:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Đồng

4:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Titan

5:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Vặn xiết

6:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Dưới t0.2mm

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Hợp kim Molybdenum

76.

Kyouritsuseikou (協立精工 株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Gunma  Số lượng nhân viên 42người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Thiết bị OA  Thiết bị liên lạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Vặn xiết

2:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Bộ phận truyền động (Dưới 80t)

3:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Bộ phận truyền động (80t - 200t)

4:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Bộ phận truyền động (200 - 500t)

5:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Thép mạ

6:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Sắt

7:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Không gỉ

77.

Iyamakousakusho (井山工作所 有限会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Shizuoka  Số lượng nhân viên 10người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Liên quan đến điện nặng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Trung tâm gia công (kiểu ngang)

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Kim loại đúc

3:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Đúc

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công đúc nhôm

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Đáp ứng 3 chiều

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

78.

Toukyoukinnzokukougyou (東京金属工業株式会社) Khu vực sở tại:  Tokyo  Số lượng nhân viên 12người

Phân loại công nghiệp Thiết bị OA  Linh kiện điện tử  Thiết bị liên lạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Vận chuyển (80t - 200t)

2:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Gởi đến (35t - 80t)

3:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Robot ép (80t - 200t)

4:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Đơn (80t - 200t)

5:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Không gỉ

6:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Khuôn dập đuổi

7:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Khuôn Robot dập

79.

Saitouthi-emu (株式会社サイトウティーエム) Khu vực sở tại:  Tỉnh Gunma  Số lượng nhân viên 30người

Phân loại công nghiệp Phụ tùng điện của thiết bị vận chuyển  Linh kiện điện tử  Thiết bị liên lạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Thiết kế khuôn dập đuổi (ô tô)

2:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Thiết kế khuôn dập vuốt

3:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Thiết kế khuôn dập tiêu chuẩn thông thường

4:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - trên 300 tấn

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

6:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Vặn xiết

7:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Đơn (80t - 200t)

80.

Kabushikigaisha amiida (株式会社アミイダ) Khu vực sở tại:  Tỉnh Gunma  Số lượng nhân viên 20người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt trong

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài định hình

71-80 / 273 hits

Đăng ký Registration