81-90 / 304 hits

81.

Japannmiyaki (株式会社 ジャパン・ミヤキ) Khu vực sở tại:  Tỉnh Shizuoka  Số lượng nhân viên 90người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Máy công nghiệp  Thiết bị OA
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

2:Sản xuất hàng loạt - Ga công mài  - Gia công mài ống

3:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Thép không gỉ 6

4:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện máy móc - Chế tạo trục, con lăn

5:Sản xuất hàng loạt - Ga công mài  - Gia công mài trung tâm

6:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công tiện kỹ thuật phức tạp

7:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - độ chính xác cao

82.

Nichidennseimitsukougyoukabushikigaisha (日電精密工業株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Gifu  Số lượng nhân viên 350người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Thiết bị liên lạc  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Khuôn dập đuổi

83.

Hikarikeikinnzokukougyou (光軽金属工業株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Okayama  Số lượng nhân viên 128người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Đúc - đúc khuôn

3:Sản xuất hàng loạt - Đúc - Tỷ trọng đúc

4:Sản xuất hàng loạt - Đúc - Cát đúc

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

6:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - độ chính xác cao

7:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công chế tạo máy

84.

Kure-ru (株式会社 クレール) Khu vực sở tại:  Tỉnh Kanagawa  Số lượng nhân viên 49người

Phân loại công nghiệp Thiết bị OA  Thiết bị vận chuyển  Thiết bị văn phòng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Chế tạo thử nghiệm các sản phẩm nhỏ

3:Lắp ráp - Kiểm tra - Lắp ráp - Lắp ráp thiết bị chính xác

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Sản xuất đồ gá - Chế tạo đồ gá thường

5:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Vặn xiết

6:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Gởi đến (35t - 80t)

7:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Gia công mạ

85.

Kinnshikashinnsennkagi yuugennkaisha (鑫志華(深セン)科技 有限会社) Khu vực sở tại:  Quảng Đông  Số lượng nhân viên 73người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Thiết bị OA  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Ép phun số lượng nhỏ

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Khuôn đơn giản, khuôn mẫu

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Trung tâm gia công (kiểu ngang)

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

7:Thiết kế - Tạo ra dữ liệu (3D quét) - máy in 3D

86.

Toukyoukinnzokukougyou (東京金属工業株式会社) Khu vực sở tại:  Tokyo  Số lượng nhân viên 12người

Phân loại công nghiệp Thiết bị OA  Linh kiện điện tử  Thiết bị liên lạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Vận chuyển (80t - 200t)

2:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Gởi đến (35t - 80t)

3:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Robot ép (80t - 200t)

4:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Đơn (80t - 200t)

5:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Không gỉ

6:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Khuôn dập đuổi

7:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Khuôn Robot dập

87.

Nakajimaseikannkougyoukabushikikaisha (中島精管工業株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Chiba  Số lượng nhân viên 50người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Thiết bị liên lạc  Thiết bị y tế
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công ống co dãn

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Hợp kim Niken

3:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Đồng

4:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Titan

5:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Vặn xiết

6:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Dưới t0.2mm

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Hợp kim Molybdenum

88.

Asukonn (株式会社 アスコン) Khu vực sở tại:  Tỉnh Aichi  Số lượng nhân viên 10người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Thiết kế khuôn dập tiêu chuẩn thông thường

2:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Chế tác

3:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Khuôn đột dập

4:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Thiết kế

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Ép thử nghiệm số lượng nhỏ

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Sản xuất đồ gá - Chế tạo đồ gá thường

89.

Taiyoukougyou yuugenngaisha (太陽工業有限会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Fukushima  Số lượng nhân viên 21người

Phân loại công nghiệp Liên quan đến điện nặng  Thiết bị vận chuyển  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cắt gọt/Bán thành phẩm - Gia công laser (kích thước siêu 4)

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Hàn-gắn - Gia công laser YAG

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công thép tấm - Gia công bồn bể

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công thép tấm - Chấn thủy lực

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Hàn-gắn - Hàn TIG (Hàn Agon)

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Hàn-gắn - Hàn CO2

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công thép tấm - Chế tạo thử nghiệm sản phẩm thép mỏng

90.

Kabushikikaisha emu dhi ennjiniarinngu (株式会社 M・D・エンジニアリング) Khu vực sở tại:  Tỉnh Iwate  Số lượng nhân viên 22người

Phân loại công nghiệp Phụ tùng điện của thiết bị vận chuyển  Thiết bị điện gia dụng  Thiết bị liên lạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Khuôn ép phun các sản phẩm siêu nhỏ (Dưới 5mm)

2:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Khuôn ép chèn

3:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Khuôn ép phun các linh kiện cực mỏng

4:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Chất đàn hồi

5:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện máy móc - Chế tạo bánh răng

6:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Chế tạo điện cực

7:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Kiểu cassette

81-90 / 304 hits

Đăng ký Registration