31-40 / 2769 hits

31.

OHORI GRINDING COMPANY Khu vực sở tại:  Tỉnh Gifu  Số lượng nhân viên 55người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Thiết bị y tế
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt trong

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài định hình

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài đồ gá

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mặt ống

7:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Sản xuất máy móc thiết bị y tế - Sản xuất thiết bị y tế

32.

Sakaigikenn (サカイ技研) Khu vực sở tại:  Tỉnh Nagano  Số lượng nhân viên 3người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy chế tạo  Máy đo đạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt trong

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống CNC

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công cắt gọt mặt trong CNC

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện phức hợp

33.

Asadaseiki (株式会社 浅田精機) Khu vực sở tại:  Tỉnh Niigata  Số lượng nhân viên 59người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt trong

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công cắt ren

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

7:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện máy móc - Chế tạo trục, con lăn

34.

Sagamitokenn (株式会社 相模鍍研) Khu vực sở tại:  Tỉnh Kanagawa  Số lượng nhân viên 13người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống CNC

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

5:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - độ chính xác cao

7:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hóa chất - Kẽm (thùng)

35.

Kabushikigaisha amiida (株式会社アミイダ) Khu vực sở tại:  Tỉnh Gunma  Số lượng nhân viên 20người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt trong

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài định hình

36.

Hi-haisuto (ヒーハイスト 株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Saitama  Số lượng nhân viên 100người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Liên quan đến điện nặng  Máy chế tạo
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công cắt gọt mặt trong CNC

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện phức hợp

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài đồ gá

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

37.

Komoriseiki (株式会社 小森精機) Khu vực sở tại:  Tỉnh Gifu  Số lượng nhân viên 35người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống CNC

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công cắt gọt mặt trong CNC

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Đáp ứng 3 chiều

4:Xử lý bề mặt - Chắp nối - Mài - Mài vòng bóng

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Khuôn đơn giản, khuôn mẫu

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công doa lỗ

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài tạo hình

38.

Ootsukaseisakusho (株式会社 大塚製作所) Khu vực sở tại:  Tỉnh Ibaraki  Số lượng nhân viên 43người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy công nghiệp  Liên quan đến điện nặng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Sản xuất đồ gá - Chế tạo đồ gá và công cụ

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công doa lỗ

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt trong

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Kim loại đúc

39.

Komiyashoukai (株式会社 小宮商会) Khu vực sở tại:  Tokyo  Số lượng nhân viên 9người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy đo đạc  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thiết kế - Thiết kế đồ gá - Thiết kế đồ gá thông dụng

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt trong

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Chế tạo thử nghiệm các sản phẩm nhỏ

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Vật liệu cứng

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài tạo hình

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công cắt ren

40.

Akaboritekkousho (株式会社 赤堀鉄工所) Khu vực sở tại:  Tỉnh Niigata  Số lượng nhân viên 12người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Liên quan đến điện nặng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống CNC

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài trung tâm

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cán ren

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

31-40 / 2769 hits

Đăng ký Registration