41-50 / 2769 hits

41.

Ishikawagikennkougyou (石川技研工業 株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Gifu  Số lượng nhân viên 35người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy đo đạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gốm

2:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công chế tạo máy

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công cắt gọt mặt trong CNC

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

7:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên vật liệu đặc biệt - Vật liệu gốm

42.

Honndaseiki (本田精機 株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Miyagi  Số lượng nhân viên 30người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy chế tạo
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mặt ống

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công 5 mặt/ 5 trục

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công thép tấm - Gia công bồn bể

7:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế thiết bị, máy móc công nghiệp

43.

Mitakakinnzokukougyoukabushikigaisha (mITAKA金属工業株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Nara  Số lượng nhân viên 13người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy đo đạc  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng CNC

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống CNC

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công cắt gọt mặt trong CNC

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện phức hợp

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

7:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Nguyên liệu sản xuất - Sản xuất máy móc dùng trong xây dựng

44.

Soukenn (株式会社 創研) Khu vực sở tại:  Tỉnh Aichi  Số lượng nhân viên 2người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt trong

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

45.

Shinnmurakougyousho (有限会社 新村工業所) Khu vực sở tại:  Tỉnh Shizuoka  Số lượng nhân viên 3người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy chế tạo  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài tạo hình

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng CNC

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Chế tạo thử nghiệm các sản phẩm nhỏ

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công phay CNC

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công phay đa năng

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

46.

Kimura Industry Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Phủ Kyoto  Số lượng nhân viên 30người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài đồ gá

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Khả năng đáp ứng những sản phẩm siêu nhỏ

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Hợp kim nhôm

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Không gỉ

8:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Kim loại đúc

9:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Sắt

10:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Titan

47.

Fujikuromusha kawasakikoujou (株式会社 フジクロム社 川崎工場) Khu vực sở tại:  Tỉnh Kanagawa  Số lượng nhân viên 37người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Máy chế tạo  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hóa chất - Crom rắn (thanh răng)

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mặt ống

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài trung tâm

5:Xử lý bề mặt - Các dạng xử lý bề mặt khác - Mài bóng

6:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hóa chất - Xử lý nung (Xử lý tính dễ vỡ của Hydro)

7:Xử lý bề mặt - Chắp nối - Mài - Mài bề mặt

8:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hóa chất - đồng thau

9:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hóa chất - Không gỉ

10:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hóa chất - Đồng

48.

Oobaseikenn (σ 大羽精研株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Aichi  Số lượng nhân viên 253người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt trong

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công 5 mặt/ 5 trục

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài đồ gá

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

5:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công dây điện

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Khả năng đáp ứng những sản phẩm siêu nhỏ

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Chế tạo thử nghiệm các sản phẩm nhỏ

49.

Daikennkougyou (大研工業 株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Miyagi  Số lượng nhân viên 40người

Phân loại công nghiệp Máy đo đạc  Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài tạo hình

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài định hình

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

6:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Nguyên liệu sản xuất - Sản xuất máy móc dùng trong công nghiệp khác

7:Lắp ráp - Kiểm tra - Lắp ráp - Lắp ráp thiết bị chính xác

50.

Mizutaniseikikousakusho (株式会社 水谷精機工作所) Khu vực sở tại:  Tỉnh Mie  Số lượng nhân viên 50người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy chế tạo  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt trong

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Máy xung điện - Gia công cắt dây

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công phay lỗ trong

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công tiện đa năng

41-50 / 2769 hits

Đăng ký Registration