51-60 / 2769 hits

51.

Yonezawahoudennkougyou (米沢放電工業 株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Yamagata  Số lượng nhân viên 70người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công chi tiết lỗ

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài định hình

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng CNC

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống CNC

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

6:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Chế tạo điện cực

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Vật liệu cứng

52.

TAKENAKA MACHIERY CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chiba  Số lượng nhân viên 28người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy công nghiệp  Máy chế tạo
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công cắt gọt mặt trong CNC

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống CNC

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt trong

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Sản xuất đồ gá - Chế tạo đồ gá dùng để sản xuất hàng loạt

7:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc tiết kiệm sức lao động

53.

Kabushikigaishasakuraitekkousho (株式会社桜井鉄工所) Khu vực sở tại:  Phủ Osaka  Số lượng nhân viên 35người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Liên quan đến điện nặng  Thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện máy móc - Chế tạo trục, con lăn

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mặt ống

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống CNC

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công tiện đa năng

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

54.

F-1 Tools Co.,Ltd. Khu vực sở tại:  Pathum Thani  Số lượng nhân viên 45người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy chế tạo  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công doa lỗ

2:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Nguyên liệu sản xuất - Sản xuất máy tự động, máy móc dụng cụ tiết kiệm sức lao động

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

6:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc, thiết bị tự động chính xác

7:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc tiết kiệm sức lao động

55.

Toueichoukou (株式会社 東栄超硬) Khu vực sở tại:  Tỉnh Aichi  Số lượng nhân viên 9người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy công nghiệp  Máy đo đạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Vật liệu cứng

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài định hình

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Hàn-gắn - Hàn

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt trong

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Máy xung điện - Xung điện

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

56.

Nisseidennshi (日精電子株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Kumamoto  Số lượng nhân viên 60người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Máy công nghiệp  Linh kiện điện tử
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Thiết kế khuôn dập tiêu chuẩn thông thường

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Máy xung điện - Gia công cắt dây

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài định hình

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài đồ gá

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Máy xung điện - Xung điện

7:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Khuôn đột dập

57.

Takataseimitsukougyoukabushikigaisha (タカタ精密工業株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Toyama  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công doa lỗ

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Máy xung điện - Xung điện

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Máy xung điện - Gia công cắt dây

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài tạo hình

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng CNC

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Vật liệu cứng

58.

KOIDE ROLL Ironworks Co., Ltd Khu vực sở tại:  Tỉnh Chiba  Số lượng nhân viên 102người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Liên quan đến điện nặng  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống CNC

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công 5 mặt

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mặt ống

5:Xử lý bề mặt - Chắp nối - Mài - Mài bề mặt

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công tiện đa năng

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công rãnh

8:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Kim loại đúc

9:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài trung tâm

10:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Không gỉ

59.

Kinki Blade Industries LTD. Khu vực sở tại:  Phủ Osaka  Số lượng nhân viên 45người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện khác - Chế tạo dao cắt

2:Xử lý bề mặt - Chắp nối - Mài - Mài dụng cụ cắt

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt trong

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Trung tâm gia công (kiểu ngang)

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng CNC

8:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công tiện đa năng

9:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công phay đa năng

10:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Vật liệu cứng

60.

Maruwakikaikabushikigaisha (丸和機械株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Aichi  Số lượng nhân viên 52người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy đo đạc  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài tạo hình

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Sản xuất đồ gá - Chế tạo đồ gá thường

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

51-60 / 2769 hits

Đăng ký Registration