81-90 / 2769 hits

81.

Mekato-kukabushikigaisha Khu vực sở tại:  Tỉnh Kanagawa  Số lượng nhân viên 10người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Máy công nghiệp  Máy chế tạo
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng CNC

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt trong

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Máy xung điện - Gia công cắt dây

7:Xử lý bề mặt - Xử lý nhiệt - Tôi

8:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hóa chất - Cromat (toàn bộ)

9:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hóa chất - Nhuộm màu đen

10:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công phay CNC

82.

TDC Corporation Khu vực sở tại:  Tỉnh Miyagi  Số lượng nhân viên 60người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy đo đạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Xử lý bề mặt - Chắp nối - Mài - Mài bề mặt

2:Xử lý bề mặt - Chắp nối - Mài - Mài vòng bóng

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng CNC

4:Xử lý bề mặt - Chắp nối - Mài - Mài vòng 1 mặt

5:Xử lý bề mặt - Chắp nối - Mài - Mài vòng 2 mặt

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mặt ống

7:Xử lý bề mặt - Chắp nối - Mài - Mài bóng

8:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Titan

9:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

10:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

83.

Joyofuji Kogyo Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Phủ Kyoto  Số lượng nhân viên 27người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Thiết bị y tế
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công doa lỗ

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Không gỉ

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Kim loại đúc

4:Nguyên liệu - Kinh doanh sắt thép  - Thép không gỉ

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công lỗ sâu

6:Nguyên liệu - Kinh doanh vật liệu phi kim loại - Titan

8:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

9:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

10:Nguyên liệu - Kinh doanh nguyên vật liệu đặc biệt - Cobal

84.

Touhokuseikou (株式会社 東北精工) Khu vực sở tại:  Tỉnh Yamagata  Số lượng nhân viên 25người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Hợp kim nhôm

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

5:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Nguyên liệu sản xuất - Sản xuất máy tự động, máy móc dụng cụ tiết kiệm sức lao động

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Chế tạo thử nghiệm các sản phẩm nhỏ

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài đồ gá

85.

Uchida (株式会社ウチダ) Khu vực sở tại:  Tỉnh Chiba  Số lượng nhân viên 6người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy đo đạc  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện phức hợp

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công tiện đa năng

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

86.

Kawasaki Chrome Industry Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Kanagawa  Số lượng nhân viên 50người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Liên quan đến điện nặng  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hóa chất - Crom rắn (thanh răng)

2:Xử lý bề mặt - Chắp nối - Mài - Mài bề mặt

3:Xử lý bề mặt - Các dạng xử lý bề mặt khác - Mài bóng

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mặt ống

6:Xử lý bề mặt - Các dạng xử lý bề mặt khác - Phun bi làm sạch

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Không gỉ

87.

Nakamuraseisakusho (株式会社 中村製作所) Khu vực sở tại:  Tỉnh Mie  Số lượng nhân viên 55người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Linh kiện công nghiệp, cơ khí
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công 5 trục

2:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - độ chính xác cao

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống CNC

4:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công tiện NC

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Trung tâm gia công (kiểu ngang)

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công cắt gọt mặt trong CNC

88.

Kakinumaseisakusho (株式会社 柿沼製作所) Khu vực sở tại:  Tỉnh Gunma  Số lượng nhân viên 70người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Máy chế tạo  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện CNC

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài trung tâm

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Máy tiện tự động

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công tiện phức hợp

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Hàn-gắn - Hàn CO2

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Hàn-gắn - Hàn robot

8:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công phay đa năng

9:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công tiện đa năng

10:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

89.

Sakaiseisakusho (株式会社 酒井製作所) Khu vực sở tại:  Phủ Osaka  Số lượng nhân viên 17người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy chế tạo  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Đáp ứng 3 chiều

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Máy xung điện - Gia công cắt dây

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng CNC

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công phay lỗ trong

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài đồ gá

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Máy xung điện - Gia công lỗ siêu nhỏ

90.

Oriennjiniarinngu (有限会社 オリエンジニアリング) Khu vực sở tại:  Tỉnh Kanagawa  Số lượng nhân viên 5người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy đo đạc  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Máy xung điện - Xung điện

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Máy xung điện - Gia công cắt dây

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Chế tạo thử nghiệm các sản phẩm nhỏ

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài tạo hình

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Sản xuất đồ gá - Chế tạo đồ gá và công cụ

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

81-90 / 2769 hits

Đăng ký Registration