1-10 / 79 hits

1.

Công ty Cổ phần công nghiệp phụ trợ BBS Việt Nam Khu vực sở tại:  Hà Nội    Số lượng nhân viên 0người

Ba mặt hàng chính     
Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công phay CNC

2.

Kyuushuusho-wa (株式会社 九州ショーワ) Khu vực sở tại:  Tỉnh Kumamoto  Số lượng nhân viên 81người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Luyện kim bột kim loại - Kim loại

2:Sản xuất hàng loạt - Luyện kim bột kim loại - Dưới 500g

3:Xử lý bề mặt - Xử lý nhiệt - Tôi thấm carbon

3.

Chiba Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chiba  Số lượng nhân viên 100người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Thiết bị y tế  Thiết bị liên lạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Luyện kim bột kim loại - Gốm

2:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện điện - Chế tạo linh kiện điện khác

3:Sản xuất hàng loạt - Luyện kim bột kim loại - Dưới 500g

4:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện khác - Chế tạo dao cắt

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gốm

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cắt gọt/Bán thành phẩm - Gốm

7:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Ceramic

8:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Khả năng đáp ứng những sản phẩm siêu nhỏ

9:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cắt gọt/Bán thành phẩm - Gia công chi tiết siêu nhỏ (laser)

10:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Khả năng đáp ứng những sản phẩm siêu nhỏ

4.

Seikousettennkinnzoku (清光接点金属 株式会社 ) Khu vực sở tại:  Tỉnh Saitama  Số lượng nhân viên 10người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Thiết bị liên lạc  Máy đo đạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Hàn-gắn - Hàn

2:Sản xuất hàng loạt - Luyện kim bột kim loại - Kim loại

3:Sản xuất hàng loạt - Luyện kim bột kim loại - siêu cứng

5.

Ageoseiko- (上尾セイコー 株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Saitama  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Thiết bị OA  Thiết bị văn phòng  Thiết bị liên lạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện máy móc - Chế tạo bánh răng

2:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện máy móc - Chế tạo ổ trục

3:Sản xuất hàng loạt - Luyện kim bột kim loại - Kim loại

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Phương pháp nung kết dạng bột

5:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện khác - Chế tạo bộ lọc

6:Sản xuất hàng loạt - Luyện kim bột kim loại - Dưới 500g

7:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Linh kiện máy móc - Chế tạo sản phẩm dùng nam châm

6.

THAI CHEER POWDER INDUSTRY CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 250người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Thiết bị vận chuyển  Linh kiện điện tử
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Luyện kim bột kim loại - Kim loại

7.

Ootsukaseramikkusu (大塚セラミックス株式会社) Khu vực sở tại:  Tokyo  Số lượng nhân viên 40người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Máy công nghiệp  Thiết bị liên lạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Luyện kim bột kim loại - Gốm

8.

Tougokuseramikku nakamizunokoujou (株式会社 トウゴクセラミック 中水野工場) Khu vực sở tại:  Tỉnh Aichi  Số lượng nhân viên 60người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Thiết bị y tế  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Luyện kim bột kim loại - Gốm

9.

Yamashitagoukinndaisukennkyuusho daitoukoujou (株式会社 山下合金ダイス研究所) Khu vực sở tại:  Phủ Osaka  Số lượng nhân viên 14người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy đo đạc  Máy chế tạo
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Luyện kim bột kim loại - siêu cứng

10.

Maruuseitousho (株式会社 丸ウ製陶所) Khu vực sở tại:  Tỉnh Aichi  Số lượng nhân viên 60người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Luyện kim bột kim loại - Gốm

1-10 / 79 hits

Đăng ký Registration