31-40 / 358 hits

31.

Ishikawashoukou (石川商工株式会社) Khu vực sở tại:  Tokyo  Số lượng nhân viên 20người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Đồ gia dụng, nội thất - Sản xuất quần áo thành phẩm

32.

Kannsainettokougei (関西ネット工芸株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Saitama  Số lượng nhân viên 7người

Phân loại công nghiệp Nhà bếp  Thiết bị chiếu sáng  Máy chế tạo
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Hàn-gắn - Hàn điểm

2:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Bẻ cong

3:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Đồ gia dụng, nội thất - Sản xuất thiết bị chiếu sáng

33.

Arufadennshi (アルファ電子 株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Fukushima  Số lượng nhân viên 169người

Phân loại công nghiệp Thiết bị y tế  Máy công nghiệp  Thiết bị liên lạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Sản xuất máy móc thiết bị y tế - Sản xuất thiết bị y tế

2:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Bảng mạch, linh kiện điện tử - hệ thống đi dây điện tử

3:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Bảng mạch, linh kiện điện tử - để được giao hàng nhanh

4:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Bảng mạch, linh kiện điện tử - Cuộc thử nghịêm nhỏ (Bảng mạch in)

5:Lắp ráp - Kiểm tra - Lắp ráp - Lắp ráp đồ chơi, hàng tạp hóa

6:Lắp ráp - Kiểm tra - Lắp ráp - Lắp ráp máy móc công nghiệp

7:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Đồ gia dụng, nội thất - Sản xuất thiết bị chiếu sáng

34.

Kawakuboseisakusho (有限会社川久保製作所) Khu vực sở tại:  Tokyo  Số lượng nhân viên 12người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Máy đo đạc
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công thép tấm - Chế tạo vỏ máy

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công 5 mặt

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công thép tấm - Gia công tấm kim loại chính xác

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cắt gọt/Bán thành phẩm - Gia công laser (kích thước siêu 4)

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công hàn

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công uốn

7:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Đồ gia dụng, nội thất - Sản xuất sản phẩm nội thất

35.

Tokuhatsusannkyouseisakusho (株式会社 特発三協製作所) Khu vực sở tại:  Tỉnh Hyogo  Số lượng nhân viên 50người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Phụ tùng điện của thiết bị vận chuyển  Thiết bị điện gia dụng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Tạo hình đa dạng

2:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Khuôn dập đa hình

3:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Lò xo - Lò xo đĩa

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

5:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Lò xo - Lò xo lá

6:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Lò xo - Vòng đệm lò xo

7:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Chế tác

8:Sản xuất linh kiện, phụ kiện - Lò xo - Lò xo lá

9:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Chế tạo thử nghiệm các sản phẩm nhỏ

10:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Chất liệu lò xò không gỉ

36.

Nagae (株式会社 ナガエ(ダイカスト)) Khu vực sở tại:  Tỉnh Toyama  Số lượng nhân viên 192người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Thiết bị y tế  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Đúc - đúc khuôn

2:Sản xuất hàng loạt -  Đúc khuôn áp lực - 125t - 250t

3:Sản xuất hàng loạt -  Đúc khuôn áp lực - 250t - 1000t

4:Sản xuất hàng loạt - Đúc - Hợp kim

5:Sản xuất hàng loạt - Đúc - Kẽm hợp kim

6:Lắp ráp - Kiểm tra - Lắp ráp - Lắp ráp thiết bị xây dựng

7:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Đúc

37.

Uepura Co.,Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Gunma  Số lượng nhân viên 100người

Phân loại công nghiệp Thiết bị y tế  Thiết bị vận chuyển  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Đúc chân không

2:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Ép bằng sức ép khí

3:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - PMMA (Acrylic)

4:Chế tạo khuôn - Khuôn nhựa - Khuôn ép chân không

5:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Xử lý số lượng nhỏ

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công uốn

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công dập xén

8:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Đáp ứng 3 chiều

9:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công bào soi (router)

10:Xử lý bề mặt - Mạ, xử lý hóa chất - Nhựa

38.

MIYAZAWA KOGYO Inc. Khu vực sở tại:  Tỉnh Gunma  Số lượng nhân viên 40người

Phân loại công nghiệp Vật liệu xây dựng  Thiết bị văn phòng  Liên quan đến điện nặng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cắt gọt/Bán thành phẩm - Gia công laser (kích thước siêu 4)

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Hàn-gắn - Hàn tiếp xúc

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công thép tấm - Gia công chấn (hơn 3.0m)

4:Thiết kế - Thiết kế sản phẩm, linh kiện - Thiết kế máy móc, thiết bị văn phòng

5:Thiết kế - Thiết kế đồ gá - Thiết kế đồ gá thông dụng

6:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Bộ phận truyền động (200 - 500t)

7:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Hàn-gắn - Hàn TIG (Hàn Agon)

8:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công thép tấm - Dập bộ CNC

9:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Sản xuất máy móc thiết bị xây dựng - Sản xuất vật liệu xây dựng

10:Lắp ráp - Kiểm tra - Lắp ráp - Lắp ráp thiết bị xây dựng

39.

Purotorabuzu (プロトラブズ合同会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Kanagawa  Số lượng nhân viên 98người

Phân loại công nghiệp Thiết bị y tế  Thiết bị điện gia dụng  Thiết bị văn phòng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí - Gia công cơ khí/ Đáp ứng số lượng nhỏ (từ 1 chiếc)

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Chế tạo thử nghiệm các sản phẩm nhỏ

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công sản phẩm thử nghiệm - Gia công thử nghiệm chất dẻo

4:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Molding

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Đáp ứng 3 chiều

6:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Nhựa

7:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Hợp kim nhôm

8:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - PMMA (Acrylic)

9:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công chế tạo máy

10:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Chất đàn hồi

40.

Ogurakinnzokukabushikigaisha (オグラ金属株式会社) Khu vực sở tại:  Tỉnh Tochigi  Số lượng nhân viên 350người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Máy công nghiệp  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

2:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cắt gọt/Bán thành phẩm - Gia công cắt phức hợp đột dập - cắt Laser

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cắt gọt/Bán thành phẩm - Gia công laser Fiber

4:Sản xuất hàng loạt - Dập kim loại - Gởi đến (trên 500t)

5:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Khuôn vuốt

6:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công thép tấm - Chế tạo thử nghiệm sản phẩm thép mỏng

31-40 / 358 hits

Đăng ký Registration