Tin tức Emidas

️🎯 ĐƠN HÀNG TRÊN TRANG EMIDAS 【Cập nhật】

2023-04-27

NCNetwork

️🎯 CẬP NHẬT ĐƠN HÀNG MỚI NHẤT TRÊN TRANG EMIDAS
🔸 Những Doanh nghiệp là hội viên Emidas Prolite (sử dụng Tiếng Nhật) quan tâm, xin mời đăng nhập tại link: https://ja.nc-net.com/
và chủ động ứng tuyển.
Tel: +84-989-718-695 (Ms. Hiền) / +84-342-107-863 (Ms. Ngọc)
Email: emidas@nc-net.vn


NCNetwork

Đăng ký Registration