Danh sách dự án

Mật khẩu

Tìm kiếm công ty.

Tiêu đề, nội dung, tìm kiếm theo đối tượng tên người đăng ký.

Lĩnh vực đặt hàng

Phân loại sản xuất

Nơi nhận hàng

Tình huống khẩn cấp

1-1 / 1 hits

Lĩnh vực đặt hàng/Phân loại sản xuất Nơi tiếp nhận Tiêu đề Dự án cung ứng công khai :một lần  Tìm kiếm nhà máy hợp tác :lặp lại  

Kỳ hạn ứng tuyển

nhựa đúc / Nhật Bản / Phủ Osaka  
お世話になっております。 弊社は中古射出成型機が国内で買います後でベトナムに輸出していますので 機械があればご連絡してお願いします...   
2018-07-03 

1-1 / 1 hits

Đăng tải thông tin đặt hang xin bắt đầu từ đây.

Đăng ký Registration