Phòng trưng bày nguyên vật liệu sản xuất

Tìm kiếm sản phẩm

※Sử dụng dấu cách thì để tìm kiếm bằng cụm từ khóa.

Sản phẩm tiến cử

electromagnetic clutches and electromagnetic brakes in Thailand, check out MIKI PULLEY THAI.

Electromagnetic clutches and electromagnetic brakes are devices that control power and rotational...

space frame and steel structure

We are capable of carrying out design consultancy, manufacturing and finishing installation in th...

Nhôm thanh định hình

Nhóm sản phẩm nhôm thanh hợp kim định hình (từ 2005) - Nhôm thanh dùng trong xây dựng (DAA Itabe...

คลัทช์ขนาดเล็ก 102

สเตเตอร์มีสองประเภท: ชนิดติดหน้าแปลนซึ่งใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประเภทติดตลับลูกปืนซึ่งสา...

ยูนิตคลัทช์และเบรกไฟฟ้า CMW

รุ่น CMW (คลัตช์/เบรก + มอเตอร์ + ทดรอบ) นี่คือรุ่นรวมของคลัตช์/เบรก ตัวลดหนอน และมอเตอร์ โดยอิน...

หน่วยคลัทช์และเบรกไฟฟ้า รุ่น 125

รุ่น 125 (คลัตช์/เบรก) นี่คือชุดคลัตช์/เบรกป้องกันหยดน้ำที่มีคลัตช์และเบรกอยู่ในตัวเรือนโลหะผสมน...

Sản phẩm mới-Thông tin sự kiện

Xem chi tiết

2019-12-20 Kỹ thuật Hàn

Thông tin thay đổi mới sản phẩm đã đăng ký

2023-09-22 Thanh dẫn điện Busbar linh hoạt
2023-09-22 EV High-Voltage Cable with Connector
2023-09-22 EV High-Voltage Cable with Terminal
2023-09-22 EV High-Voltage Cable with Connector

Triển lãm tại phòng trưng bày

Phòng trưng bày nguyên vật liệu sản xuất

Phòng trưng bày vật liệu sản xuất là hội trợ triển lãm nhằm mục đích PR các sản phẩm gia công cơ khí, vật liệu, dầu mỡ..cần thiết cho việc sản xuất mà NC Network quản lý, nhằm mục đích là bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm được một cách hiệu quả các sản phẩm gia công cơ khí, công cụ, dầu mỡ cần thiết cho sản xuất trên internet.

Tiến cử doanh nghiệp tham gia triển lãm

Đăng ký Registration