Phòng trưng bày CAD/CAM

Tìm kiếm sản phẩm

※Sử dụng dấu cách để có thể tìm kiếm bằng cụm từ khóa bất kỳ.

Sản phẩm tiến cử

Lắp ráp tủ bảng điện

1-Lắp ráp tủ bảng điện, cung cấp thiết bị điện tự động hóa, lắp đặt dây chuyền thiết bị, cải t・・・

ICAD-SX

弊社特徴 ① 顧客は日本企業が90%と日本企業に特化 ② 設計者が5名、ベトナムではトップのCAD関係・・・

Test 2

Nội dung test 2

Test 1

Emidas - Mạng lưới ngành chế tạo

Trang website Emidas

Mạng lưới Doanh nghiệp chế tạo

Phần mềm thiết kế CAD, CAM

Phần mềm thiết kế CAD/CAM phục vụ cho ngành chế tạo

Sản phẩm mới-Thông tin sự kiện

Xem chi tiết

Thông tin thay đổi mới sản phẩm đã đăng ký

2020-06-10 Phần mềm thiết kế CAD, CAM
2020-05-31 Lắp ráp tủ bảng điện
2020-04-12 Test 2
2020-04-12 Test 1

Triển lãm tại phòng trưng bày

Phòng trưng bày nguyên vật liệu sản xuất

Phòng trưng bày vật liệu sản xuất là hội trợ triển lãm nhằm mục đích PR các sản phẩm gia công cơ khí, vật liệu, dầu mỡ..cần thiết cho việc sản xuất mà NC Network quản lý, nhằm mục đích là bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm được một cách hiệu quả các sản phẩm gia công cơ khí, công cụ, dầu mỡ cần thiết cho sản xuất trên internet.

Tiến cử doanh nghiệp tham gia triển lãm

Đăng ký Registration