21-30 / 110 hits

21.

Daishinnkidenn (大進機電) Khu vực sở tại:  Gyeonggi  Số lượng nhân viên 48người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy chế tạo  Phụ tùng điện của thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
22.

Kannnichiseimitsu (韓日精密) Khu vực sở tại:  Incheon  Số lượng nhân viên 20người