1-10 / 1135 hits

1.

Manufacture Overhaul Rapid and Optimal Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 13người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
2.

Kobayashi Kako (Thailand) Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chachoengsao  Số lượng nhân viên 40người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
3.

MINAMIDA(THAILAND) CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 150người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Máy công nghiệp  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
4.

GATE ASIA (THAILAND) CO., LTD. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 4người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Linh kiện điện tử  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
5.

ASIA FORGE AND AUTOPART CO., LTD. / ASIA FORGE AND AUTOPART CO., LTD. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 7người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Thiết bị điện gia dụng  Vật liệu xây dựng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Rèn kim loại - Rèn nhiệt

2:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công tiện NC

3:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công chế tạo máy

4:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Thép không gỉ 6

5:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Đúc

6:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Hợp kim nhôm

7:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Hợp kim đồng

6.

UEL (Thailand) Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
7.

THAI MORISHITA CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 30người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
8.

NSEC Co.,Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 10người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
9.

UNICAL WORKS CO.,LTD Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 0người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
10.

Thermal Mechanics Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 0người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1-10 / 1135 hits

Đăng ký Registration