1-10 / 633 hits

1.

ncnetwork thailand co .,ltd Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 5người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Thiết bị điện gia dụng  Thiết bị OA
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
2.

SIAM ASAHI MANUFACTURING CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Rayong  Số lượng nhân viên 61người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
3.

HOTTY POLYMER (THAILAND) CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Ayutthaya  Số lượng nhân viên 0người

Phân loại công nghiệp Vật liệu xây dựng  Thiết bị vận chuyển  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Đúc tràn ra

2:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Đẩy ra hình dạng khác biệt

3:Sản xuất hàng loạt - Nhựa - Xử lý số lượng nhỏ

4:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Sản xuất máy móc thiết bị xây dựng - Sản xuất vật liệu xây dựng

5:Sản xuất hàng loạt - Cao su - Lốp bánh xe ô tô

6:Sản xuất hàng loạt - Cao su - Liên quan việc đóng gói

7:Sản xuất hàng loạt - Cao su - Tính chịu thời tiết

4.

SIAM ASAHI MANUFACTURING CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Rayong  Số lượng nhân viên 61người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
5.

F-1 Tools Co.,Ltd. Khu vực sở tại:  Pathum Thani  Số lượng nhân viên 45người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Máy chế tạo  Máy công nghiệp
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công doa lỗ

2:Sản xuất sản phẩm hoàn thiện - Nguyên liệu sản xuất - Sản xuất máy tự động, máy móc dụng cụ tiết kiệm sức lao động

3:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Gia công cơ khí CNC - Gia công trung tâm (kiểu đứng)

4:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài ống

5:Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít - Ga công mài  - Gia công mài mặt phẳng

6:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc, thiết bị tự động chính xác

7:Thiết kế - Thiết kế máy móc công nghiệp - Thiết kế máy móc tiết kiệm sức lao động

6.

HAKKAI PRECISION (THAILAND) CO.,LTD. Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 159người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
7.

HAKKAI PRECISION (THAILAND) CO.,LTD. Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 159người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
8.

So-de nagano (SOODE NAGANO(Thailand)CO.,LTD.) Khu vực sở tại:  Tỉnh Ayutthaya  Số lượng nhân viên 35người

Phân loại công nghiệp Linh kiện điện tử  Thiết bị điện gia dụng  Thiết bị OA
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - 60 tấn - 300 tấn

2:Xử lý bề mặt - Xử lý nhiệt - Tôi chân không

3:Chế tạo khuôn - Khuôn dập - Chế tác

9.

ITAYA ASIA CO., LTD. Khu vực sở tại:    Số lượng nhân viên 12người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
10.

Kaigai adobaisari- (Kaigai Advisory  CO.,LTD.) Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 3người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1-10 / 633 hits

Đăng ký Registration