1-10 / 841 hits

1.

TAIYO MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Ayutthaya  Số lượng nhân viên 201người

Phân loại công nghiệp Thiết bị AV  Thiết bị liên lạc  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
2.

Cashew Marketing (Thailand) Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 51người

Phân loại công nghiệp     Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
3.

FUJILLOY(THAILAND)CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 51người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
4.

Factory Network Asia (Thailand) Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 11người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
5.

Techniques Surfaces (Thailand) Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 11người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Máy chế tạo  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
6.

Furuya Industries (Thailand) Co.,Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Ayutthaya  Số lượng nhân viên 201người

Phân loại công nghiệp Thiết bị điện gia dụng  Thiết bị AV  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
7.

Siam System Consulting Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 11người

Phân loại công nghiệp     Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
8.

Zeniya (Thailand) Co.,Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 101người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển    Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
9.

KAISHIN INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Ayutthaya  Số lượng nhân viên 101người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí    Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
10.

ASUTO GLOBAL LOGISTICS(Thailand) CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 11người

Phân loại công nghiệp     Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1-10 / 841 hits

Đăng ký Registration