1-10 / 1223 hits

1.

Mathus Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Klongtoey 142 Pacific place Số lượng nhân viên 1người

-

Ba mặt hàng chính -    
Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Thiết kế - Thiết kế khuôn - Thiết kế khuôn dập nóng

2.

KATAYAMA CHAIN (THAILAND) CO., LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 6người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
3.

INOUE STEEL PRODUCTS ASIA.CO.LTD/ ASIA FORGE AND AUTOPART CO., LTD. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 7người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Thiết bị điện gia dụng  Vật liệu xây dựng
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1:Sản xuất hàng loạt - Rèn kim loại - Rèn nhiệt

2:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công tiện NC

3:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Gia công chế tạo máy

4:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Thép không gỉ 6

5:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Đúc

6:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Hợp kim nhôm

7:Sản xuất hàng loạt - Gia công cơ khí - Hợp kim đồng

4.

HI-TECH VACUUM SERVICES (THAILAND) CO. LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Ayutthaya  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy đo đạc  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
5.

C.C.S. ADVANCE TECH CO., LTD. Khu vực sở tại:  Nonthaburi  Số lượng nhân viên 1000người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Linh kiện điện tử  Thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
6.

MORITA SPRING (THAILAND) CO., LTD. Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 87người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
7.

NC Network Asia Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 17người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
8.

Daiwa Fine Chemicals (Thailand) Co.,Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 6người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
9.

MMT ENGINEERING CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 15người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy đo đạc  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
10.

THAI ROKUHA CO., LTD. Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 150người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1-10 / 1223 hits

Đăng ký Registration