1-10 / 891 hits

1.

Shouwa buraitonn metaru tairanndo (SHOWA BRIGHTEN METAL(THAILAND)CO.,LTD.) Khu vực sở tại:  Tỉnh Rayong  Số lượng nhân viên 50người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
2.

MORITA SEISAKUSHO (THAILAND) CO., LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 28người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
3.

C.C.S. ADVANCE TECH CO., LTD. Khu vực sở tại:  Nonthaburi  Số lượng nhân viên 1000người

Phân loại công nghiệp Máy chế tạo  Máy công nghiệp  Thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
4.

Nisseiushiyamatairanndo (日成牛山タイランド) Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 1người

Phân loại công nghiệp Thiết bị vận chuyển  Thiết bị vận chuyển  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
5.

Shoei Techno Service (Thailand) Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 7người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Máy đo đạc  Máy chế tạo
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
6.

TAIYO MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Ayutthaya  Số lượng nhân viên 201người

Phân loại công nghiệp Thiết bị AV  Thiết bị liên lạc  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
7.

Cashew Marketing (Thailand) Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 51người

Phân loại công nghiệp     Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
8.

HAKKAI PRECISION (THAILAND) CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Ayutthaya  Số lượng nhân viên 159người

Phân loại công nghiệp Máy công nghiệp  Linh kiện điện tử  Phụ tùng điện của thiết bị vận chuyển
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
9.

FUJILLOY(THAILAND)CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 51người

Phân loại công nghiệp Linh kiện công nghiệp, cơ khí  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
10.

Factory Network Asia (Thailand) Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 11người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1-10 / 891 hits

Đăng ký Registration