1-10 / 923 hits

1.

HAKUDO (THAILAND) CO., LTD. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 10người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
2.

showa Brighten Metal Khu vực sở tại:  Tỉnh Rayong  Số lượng nhân viên 50người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
3.

Iwatani Corporation (Thailand) Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 0người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
4.

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 0người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
5.

U.I.MASTERS (THAILAND) CO.,LTD. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 1người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
6.

SANALLOY INDUSTRY (THAILAND) Co.,Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Rayong  Số lượng nhân viên 101người

Phân loại công nghiệp Tất cả    Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
7.

Thermal Mechanics Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Samut Prakan  Số lượng nhân viên 0người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
8.

Amata Summit Ready Built Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Tỉnh Chonburi  Số lượng nhân viên 0người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
9.

Ayasan Service Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 1người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích
10.

Thai Taiyo Tent Co., Ltd. Khu vực sở tại:  Bangkok  Số lượng nhân viên 1người

Phân loại công nghiệp Tất cả  Tất cả  Tất cả
Phân loại gia công được ưu tiên khuyến khích

1-10 / 923 hits

Đăng ký Registration